pirmdiena, 2015. gada 17. augusts

izlasiAtļaujas prasīšana
Ja tu gaidi, ka ikviens cilvēks ap tevi tev dos atļauju, piekrišanu, lai tu sāktu kaut ko mainīt savā dzīvē, tu tālu netiksi. Vienīgais cilvēks, kuram tev būtu jāprasa atļauja, esi tu pats.

Negativitāte
Negatīvs noskaņojums padara ikvienu situāciju tikai sliktāku. Opra Vinfrija ir teikusi: „Ja tu skatīsies uz to, kas tev jau ir dzīvē, tu vienmēr iegūsi vairāk. Ja tu domāsi pa to, kas tev nav, tev nekad nebūs pietiekami.”

Pagātne
Ar to es domāju pagātni, kad tev traucē dzīvot laimīgi. Tava pagātne nav tāda, kādu tu būtu vēlējies? Tā notiek. Bet ko tu vari darīt šobrīd? Neko. Atceries galveno noteikumu par pagātni: „Lai arī kas tajā noticis, tas jau ir pagājis. Tagad tu esi guvis mācību dzīvei un vari dzīvot laimīgs.”

Slinkošana
Nelietderīga laika izmantošana var būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tu jūties neapmierināts ar savu dzīvi. Sastādi sarakstus, plānus, izvirzi mērķus – aizpildi savu laiku, cenšoties tos izpildīt.

Kultūras normas
Iespējams, ka tu domā šādi:  „Man jāstrādā smagi, lai es iegūtu to, ko vēlos – lai es būtu laimīgs!” vai „Man jāstrādā katru darba dienu 8 stundas dienā!”. Daudzi cilvēki domā, ka viņiem ir jāseko šādām normām, jo tā laimīgi cilvēki dara. Bet laimīgi cilvēki paši bieži vien nezina, kas viņiem jādara. Viņi meklē sev piemērotākās situācijas, darbus, cilvēkus. Viņi ieklausās sevī, nesekojot tam, ko citi saka.

Toksiskie cilvēki tev apkārt
Ja šādi cilvēki nav ap tevi – apsveicu! No visas sirds. Bet daudzi cilvēki sev tuvumā tur cilvēkus, kas nedara viņus laimīgus. Atbrīvojies no attiecībām, kas nedara tevi laimīgu.

Citu cilvēku vainošanu
Ja tu kaut ko neesi sasniedzis, nevaino citus. Ja tu neesi ar kaut ko laimīgs, nevaino citus. Domā par pozitīvo. Ja tu meklēsi citos cilvēkos nepilnības, patiesībā meklēsi tās sevī. Kopumā: tu vienkārši koncentrēsies uz negatīvo, kas neko labu tev nedos.

ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs

par karmu

Vārda karma pamatnozīme ir darbība. Zinām: katrai darbībai ir tāda pati pretdarbība – šā likuma pastāvēšanu materiālajā vidē formulēja jau Ņūtons. Tādi paši procesi noris arī garīgajā pasaulē – ik rīcībai, pat tai, kas veikta tikai vārdos un domās, ir noteiktas sekas. Darbība rada pretdarbību, kas atgriežas atpakaļ. Agrāk šī aprite vilkās vairāku reinkarnāciju garumā, tagad visbiežāk notiek cilvēka mūža laikā.

Slikta un laba jēdzieni allaž bijuši ļoti nosacīti un pakļauti manipulācijām, tomēr likums, ko var izteikt arī ar mūsu parunu Ko sēsi, to pļausi, ir spēkā vienmēr, radot vai nu labu, vai sliktu karmu. Vai nu ļauj mums justies kā veiksminiekiem, vai liek kulties kā pa nātrēm. Saprotot karmas likumu, vieglāk pieņemt: ja no pagātnes līdzpaņemtā nasta šķiet par smagu, ir iespējams kļūt uzmanīgākam un no šā brīža sākt savas karmas uzlabošanu. Kā šādas apņēmības īstenošanā var palīdzēt astropsiholoģija? Viena no iespējām – noteikt, kuru no sev atvēlētajām divpadsmit reizēm cilvēks jau ieradies uz šīs Zemes. Tas dod iespēju visam, kas tiek piedzīvots, izjusts un atskārsts, pielikt savai dzīvei paredzētā virsuzdevuma jeb misijas mērauklu.
Pirmajā inkarnācijā dvēsele ir tikko ieradusies – pilnīgi jauna, tīra, nepieredzējusi. Tās uzdevums ir fiziskā ķermeņa vajadzību izzināšana un likšana lietā. Teorētiski tas iespējams arī kā bioloģiska eksistēšana: cilvēks ēd, dzer, guļ, strādā, vairojas. Taču uz Zemes nevienam nav iespējams pastāvēt, ja viņš neattīsta sevī maņas, kas ved ārpus šā rāmja – dvēseles pilnveides virzienā.
Arī otrajā reinkarnācijā gars vēl ir jauns. Šīs atnākšanas galvenais dzinulis – apgūt jēdzienu bagātība. Vēlams, saprotot, ka ir gan materiālās, gan garīgās vērtības.
Trešajā reinkarnācijā cilvēkam svarīgi izzināt savas saknes pa tēva līniju, saistot tās ar veiksmju un samezglojumu nospiedumiem paša dzīvē.
Atnākot ceturto reizi, svarīgākais ir apliecināt sevi līdzcilvēkiem. Šiem ļaudīm viegli rast kontaktu ar draugiem un kolēģiem, viņi ir kā radīti skatuvei vai citām publiskām profesijām un noteikti alkst pēc ievērības un novērtējuma.
Piektā reinkarnācija – bērni; vai nu ar viņiem gan fiziskā, gan garīgā plānā rodas nebeidzamas problēmas, vai cilvēks tiek iesaistīts darbā ar bērnu auditoriju – ir skolotājs, pediatrs, bērnudārza audzinātājs vai dižģimenes galva. Šie ļaudis nereti visu mūžu saglabā spēju palūkoties uz pasauli bērna acīm.
Sestā – pretinieki, viena no sarežģītākajām reinkarnācijām, jo ļauj dvēselei pakāpties, lai ieraudzītu, cik daudz pasaulē iespējams mainīt ar paša rīcību. Nenogurdināmie cīnītāji. Visbiežāk būdami ļoti nesavtīgi un godīgi, stājas pretī netaisnībai – juristi; pretī slimībām – mediķi, pretī tumsonībai – jaunu mācību sludinātāji. Tomēr šai pretīstāvēšanai ir risks pāraugt par cīņu ar vējdzirnavām. Tad cilvēks var kļūt ienaidnieks pats sev, krītot atkarībās un dažādos paššaustīšanās veidos.
Septītajā reinkarnācijā, kad dvēsele uzkrājusi pietiekami lielu piere dzi, tās briedums tiek pārbaudīts ar laulību un ģimenes dzīvi. Iespējama gan svētlaimīga saderība, gan mētāšanās no vienām nelaimīgām attiecībām pie citām.
Astotās atnākšanas pamatuzdevums – apjaust dzīves un nāves saspēles likumsakarības. Tie jau ir misijas cilvēki, līdzīgi Mātei Terēzei, kuri domā: ko iemācīties, kā sevi garīgi pilnveidot, lai labāk varētu kalpot Dievam un cilvēkiem? Taču tas norisinās uz naža asmens – tiklīdz solis pa labi vai kreisi, klāt smagas slimības un dažādi pārbaudījumi. Vieni beidzas, citi sākas. Šajā reinkarnācijādaudz gan ļoti izcilu radošo personību, gan nelaimes putnu, kuri paši sevi nolēmuši nožēlojamai nīkšanai.
Devītajā reinkarnācijā nāk cēlas un pieredzējušas dvēseles, kurām svarīgākā ir garīgā dzīve un studijas. Gaišreģi, ekstrasensi, izcili ārsti, viedie – visi, kuru klātbūtne dara dzīvi gaišāku. Ļaudis, kuri visu mūžu domā, meklē, mācās ne tikai skolās, bet arī no dzīves un savas zināšanas nevis uzkrāj, bet kalpojot dāvā citiem.
Desmitās reinkarnācijas dvēsele jau tā attīstījusies, ka parasti iemiesojas veiksminiekā, kuram svarīgākais ir darbs un profesija. Ja karmiski nav sagandēta spēja izvēlēties piemērotāko sevis izteikšanas jomu, šie ļaudis kļūst pasaulslaveni uzņēmēji, miljonāri, politiķi. Vai arī tādi, kuri neko nesasniedz, jo ignorējuši likumu, ka veiksmes pamatā jābūt godīgumam un zināšanām.
Vienpadsmitajā atnākšanā galvenais ir – ko iegūt? Dvēsele pieredzējusi, tāpēc saprot: ja pietiek garīgo vērtību, materiālais labums tiek piemests klāt. Kļūst svarīgi, ko vēl iemācīties un apgūt ārpus materiālā. Ko redzēt. Ko izjust. Ko saprast. Ceļojumi, māksla, zinātne, kultūra, jaunākās tehnoloģijas. Šie cilvēki ir ļoti apdāvināti, viss it kā pats krīt rokās, tāpēc galvenā problēma – kā sevi šajās iespējās nepazaudēt unneizniekot. Ja to neatrisina, sekas ir skaudras: enerģiju, ko cilvēks neatdod gaismai, acumirklī savāc tumšie spēki. Rodas alkoholiķi, narkomāni, arī noziedznieki, uz kuriem pat dziļā bezdibenī attiecināms apzīmējums – talantīgs, taču sev un pasaulei zudis.
Divpadsmitā, pēdējā reinkarnācija – ko zaudēt? Tie ir viedie, kuriem savas zināšanas jāatdod citiem, jākalpo. Tagad aizvien biežāk dzimst tā sauktie indigo bērni – arī viņi pieder pie divpadsmitajiem, kuru misija – sekmēt pasaules pāreju augstākās vibrācijās. Viņi ir nākamie gaismas cilvēki, gudrie ministri un prezidenti, jo spēj mīlēt cilvēkus un pasauli beznosacījumu mīlestībā.


 Kā uzzināt, kurai no reinkarnācijām piederam?

Sākumā ar diezgan vienkāršu aprēķinu, ko piedāvā numeroloģija – astropsiholoģijā bieži izmantota metode.
■ Uzrakstām uz lapiņas savus dzimšanas datus, piemēram, 1968. gada 7. novembris, izsakām tos atbilstošos skaitļos: 1968, 7, 11.
■ Visus šajā kopā atrodamos ciparus (no 1 līdz 9) saskaitām: 1 + 9 + 6 + 8 + 7 + 1 + 1 = 33.
■ Ja ir divciparu skaitlis, kas lielāks par 12 (inkarnāciju skaits), saskaitām arī abas tā sastāvdaļas: 3 + 3 = 6.
■ Iegūtais cipars nozīmē, ka šis cilvēks vada savu sesto atgriešanos jeb reinkarnāciju.
Ko dara dvēseles pēc savas divpadsmitās iemiesošanās? Kļūst par gaismas būtnēm, dažreiz par savu tuvinieku sargeņģeļiem, vai turpina savu gaitu tādās izpausmēs, par kuru eksistenci mēs pat nenojaušam.
Reinkarnācijas kārtas skaitlis tomēr izpaužas jēdzienos, kurus katrs var interpretēt pēc sava prāta. Kāpēc lai es ticētu, ka visi vienā laikā dzimušie – gan tie ar labo karmu, gan ar ļauno nodarījumu važām – savās izpausmēs izrādīsies līdzīgi? Šie jautājumi nodarbinājuši arī senatnes gudro prātus – Sokrātu, Platonu, Pitagoru. Viņi secinājuši: ikviens radīts nevis kā reinkarnācijas laikabiedra kopija, bet gan pilnīgi atšķirīgs – pēc Dieva tēla un līdzības. Viena no astropsiholoģijas piedāvātajām iespējām, kas palīdz labāk iepazīt katram sevi, ir tā sauktais Pitagora kvadrāts.
Uzraksta visus ciparus, ar kuriem izsakāms dzimšanas gads, mēnesis un datums, un tos saskaita. Ja iznākumā ir divciparu skaitlis, sasummē tā daļas, kamēr paliek tikai viens cipars.
■ No trim vertikāliem un trim horizontāliem stabiņiem veido kvadrātu – sanāk deviņi vienādi lodziņi.
■ Saskaita visus vieniniekus un to summu ieraksta pirmajā lodziņā – tas ir dzīvības spēka jeb iekšējās enerģijas daudzuma rādītājs.
■ Sasummē visus divniekus un to skaitu ieraksta pirmās rindas otrajā vertikālajā lodziņā – tā ir enerģija, kas pieejama no visām četrām dabas stihijām: Uguns, Ūdens, Zemes un Gaisa.
■ Trijnieku kopskaits trešajā vertikālajā lodziņā norāda uz kosmosa jeb dievišķās garīgās enerģijas kanāla klātbūtni, kas ļauj uztvert garīgumu un izprast sakrālās zināšanas.
■ Otrā stabiņa augšējais lodziņš – četrinieki, tie liek pievērst uzmanību veselības problēmām. Jo skaitlis mazāks, jo iedzimtā veselība spēcīgāka.
■ Zem tā – piecnieki jeb sabiedriskuma rādītājs. Jo skaitlis lielāks, jo vajadzīga mazāka piepūle, lai citus vadītu, virzītu, aizrautu, komandētu.
■ Pēdējais vertikālais lodziņš vidējā rindā – sešnieki jeb spēja just un izrādīt mīlestību.
■ Pēdējā vertikālā stabiņa augšējais kvadrātiņš – septiņnieki jeb sargeņģeļa klātbūtne. Piedzimstot vismaz viens sargeņģelis ir visiem, dažiem pat vairāki.
■ Zem tā – astoņnieki, skaitlis, kas pievērš uzmanību neatstrādātās karmas aspektiem, ko noteikti jāmēģina labot, lai nepaņemtu līdzi nākamajā reinkarnācijā. Jo tas lielāks, jo priekšā vairāk darba ar sevi.
■ Pēdējais lodziņš – deviņnieku skaits, apzīmē intelektu. Skaitlis, kas lielāks par 3, liecina par talantu, 4 – par ģenialitāti, 5 – par “superspējām”.


Vai kāds, uzzinājis, ka viņam ir tiešais kanāls ar dievišķajām zināšanām, piedevām laba veselība un milzu talants, nejutīsies pārāks par to, kuram pārsvarā nullītes un vieninieki?
Ar iepriecinošajiem cipariem vajadzētu nevis dižoties, bet koncentrēties uz šo krājumu saprātīgu izmantošanu. Ja enerģijas un talantu daudz, to likšana lietā ir grūtāka nekā saimniekošana ar pārskatāmu mazumiņu, ko visu laiku iespējams papildināt un vairot. Ģeniāls ciema muļķītis – cilvēks, kurš savus dotumus atstājis neizmantotus, karmas sagandēšanā ne ar ko neatšķiras no nenovīdīga skopuļa vai zaglīga lišķa – nākamajā dzīvē tas smagi jāatstrādā.. Man sevišķi sāpētu sirds, ja sargeņģeļa lodziņš izrādītos tukšs…
Ja eņģeļa nav lodziņā, atliek tikai pasaukt un tas būs klāt, jo šīs neredzamās gaismas pasaules būtnes mums apkārt atrodas visu laiku. Tās tikai nedrīkst tuvoties bez mūsu izteiktā lūguma to darīt. Turklāt līdz četrpadsmit gadiem savs eņģelis ir katram, bet vēlāk tā vietu parasti ieņem kāda visus divpadsmit lokus izgājusi tuvinieka dvēsele. Ko jūs atbildētu ciniķim, kurš uz šo informāciju reaģētu ar repliku: bērnu pasakas un naivi ieteikumi laika īsināšanai, jo nevienu no šiem apgalvojumiem nav iespējams ne pierādīt, ne pārbaudīt?
Katram ir pilna vaļa tā uzskatīt. Bet man labāk patiktu ar šādu skeptiķi satikties un parunāties. Tā vislabāk var pierādīt, ka astropsiholoģija nav niekošanās ar skaitļiem vai neargumentēti apgalvojumi, bet nopietns darbs cilvēka izziņā, gan liekot lietā astroloģiju un psiholoģiju, gan ņemot vērā viņa auras informāciju, roku līniju vēstījumu, fizisko veidolu, enerģētisko starojumu.
Velta Kanilavičiene

svētdiena, 2015. gada 12. aprīlis

veiksmīgās planētu stundas


Jau vairākus tūkstošus gadus cilvēce izmanto septiņu dienu nedēļu, kurā katra diena attiecināma kādai planētai. Svētdiena ir Saules diena, pirmdiena – Mēness diena, otrdiena – Marsa diena, trešdiena – Merkūra diena, piektdiena – Venēras diena, sestdiena – Saturna diena. Vēl līdz šai dienai daudzās valodās dienu nosaukumos redzama skaidra norāde uz pārvaldošo planētu. Angļu valodā Sunday (svētdiena) burtiskā nozīmē tulkojas, kā „Saules diena”, Monday – moon day tulkojumā nozīmē Mēness diena utt.
Dievu Dievs un visa labā devējs Jupiters

Šī planētu – dienu pārvaldnieku maiņa nav ļoti nozīmīga, nav nekādas nepieciešamības visus randiņus organizēt tikai piektdienās un līgumus parakstīt tikai trešdienās. Šo dienu ievērošana var būt tikai kā veiksmīgs papildus faktors kāda svarīga notikuma plānošanā.
Īpaši veiksmīgas dienas izvēli var papildināt ari ar īpašas stundas izvēli izmantojot planētu stundu sistēmu. Planētu stundas ir sistēma, kas radusies no Senās Ēģiptes laikiem, kas vēsta, ka diennakti veido 24 stundas, un katrai stundai ir sava pārvaldošā planēta.
Par diennakts sākumu tiek uzskatīts Saules lēkts. Lai noskaidrotu planētas stundas ilgumu laiks no Saules lēkta līdz rietam tiek sadalīts 12 daļās, tādā pašā veidā tiek sadalīts laiks no rieta līdz lēktam, lai noskaidrotu nats stundu garumu. Dienas un nakts stundu garums vidējos platuma grādos sakrīt tikai tad, kad dienas un nakts garums ir vienāds, tas ir ziemas un vasaras saulgriežos.
Pirmā stunda dienā sākās tajā brīdī kas aust Saule, un to pārvalda tā planēta, kas pārvalda visu dienu, un tālākā secība ir nemainīga: Saturns, Jupiters, Marss, Saule, Venēra, Merkūrs, Mēness, un atkal Saturns, Jupiteras utt.
Piemēram, cilvēks, kas dzimis 9.00 svētdienā, kad Saules lēkts bijis 7.00, bet riets 17.00, attiecīgi dienas stunda ilgst 50 minūtes, jo (17-7) : 12= 5/6 stundas. Pirmo stundu (7:00 līdz 7:50) pārvalda Saules, jo tā ir arī svētdienas pārvaldnieks, otrā stunda (7:50 - 8:40) – ta ir Venēras stunda, trešā stunda (8:40 - 9:30) ir Merkūra stunda. No tā izriet, ka cilvēks ir dzimis Merkūra stundā un viņa personības raksturojumā būs ļoti spilgtas Merkūra izpausmes.
Tādā pašā veidā var izvēlēties laiku, kurā veikt darbības, kuru rezultātam nepieciešama kāda skonkrētas planētas ietekme. Piemēram – sporta pasākumi būs veiksmīgāki Marsa stundā, Saturna stundā nav ieteicamas azartspēles un pārrunas labāk organizēt Merkūra stundā.
Saturna stunda
Šī ir veiksmīga stunda, lai uzsāktu pasākumus, kuru realizācija prasīs ļoti daudz laiku, izturību un pacietību; arī, lai satiktos ar saturna tipa cilvēkiem, piemēram, fermeriem, dārzniekiem, šahtu strādniekiem un to īpašniekiem, nekustamā īpašuma aģentiem kā arī vecākiem ļaudīm. Saturna stunda ir ļoti labs laiks zemes pirkšanai un pārdošanai, labības vai citas zemes produkcijas pirkšanai; zemes darbu veikšanai, aršanai un jebkādiem lauksaimniecības darbiem arī arheoloģiskiem un ģeoloģiskiem izmeklējumiem un visam, kam ir saistība ar senām un antikvārām lietām.
Nelabvēlīgs laiks naudas darījumiem, aizdošanai, kā ari ceļojumiem. Algoti darbinieki, kuri pieņēmti darbā tādā laikā var izrādīties slinki un bezatbildīgi darbinieki. Nav ieteicams šajā laikā griezt matus, veidot jaunu griezumu, ka arī pirmo reizi uzvilkt jaunu apģērbu. Nav ieteicams lietot medikamentus. Slimība, kas sākusies šajā laikā var izrādīties nopietna un tās ārstēšana var būt ilga.
Jupitera stunda
Šī stunda ir pateicīga daudziem mērķiem – sarunai ar advokātiem, ārstiem, dažādiem speciālistiem, baņķieriem, tirgotājiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārtikas preču tirgotājiem. Labs laiks meklēt atbalstu pie labvēļiem, sponsoriem un atbalstītājiem, aizņemties vai aizdot naudu, arī darba meklēšanai. Ceļojuma uzsākšanai labs laiks, tomēr nav ieteicams uzsākt kruīza ceļojumu. Pateicīgs laiks sabiedriskiem pasākumiem, banketiem, lai uzstātos labdarības pasākumos. Var uzsākt sējas darbus un stādīt augus. Ļoti labs laiks laulībām.
Nelabvēlīgs šis laiks ir dzīvnieku iegādei, ķirurģiskām operācijām. Slimības, kas rodas šajā laikā prasti ir viegli ārstējamas.
Marsa stunda
Neveiksmīgs laiks vairākām darbībām, īpaši ceļojumiem un braucieniem. Veiksmīgs, ja saistība ar ārstiem, ķirurgiem, zobārstiem, inženieriem, arī ar karu un tehniku saistītām sfērām un speciālistiem. Var darboties ar metālu un uguni, bet svarīgi novērtēt Marsa stāvokli uz attiecīg brīdi, lai izvairītos no traumām un ievainojumiem. Labs laiks lai uzsāktu kaut ko, kas prasīs daudz enerģiju un spēku.
Saules stunda
Kopumā šis laiks nav īpaši labvēlīgs; tas ir pateicīgs karjeras paaugstinājumam, komunikācijai ar augstākstāvošām personām, arī valsts institūcijām.
Nav veiksmīgs periods lai uzsāktu celtniecības un būvniecības darbus, kā ari nav ieteicams pirmo reizi ieiet jaunā dzīvevietā Saules stundā, jo tas var veicināt strīdus un neapmierinātību. Neiesaka tērēt naudu kā arī pirmo reizi uzvilkt jaunu apģērbu. Nav labs laiks mīlestībai, romantiskām aktivitātēm, arī laulības slēgšanai.
Venēras stunda
Īpaši labvēlīgs laiks laulības slēgšanai un romantiskām attiecībām, komunikācijai un sadarbībai ar sievietēm. Ieteicams muzikāliem un mākslas pasākumiem, kā ari nodarbēm, kas patiesi sagādā prieku.Labs laiks, lai uzsāktu ceļojumu pa zemi, bet ne pa ūdeni. Labs laiks lai aizietu no svešas mājas, bet nelabvēlīgs, lai tajā atgrieztos. Var sākt diedzēt augus un stādīt.
Nav ieteicamas ķirurģiskas manipulācijas, kā ari jauna apģērba uzvilkšanai un šūšanai.
Merkūra stunda
Labvēlīgs laiks visa veida pirkumiem, arī pārdošanai, vēstuļu rakstīšanai, mācību uzākšanai. Labs sēšanai un stādīšanai, bērnu sūtīšanai uz skolu vai koledžu, īpaši, ja Merkūram harmoniski aspekti ar Venēru un Mēnesi. Labs laiks lai sāktu ceļojumus, bet nav labs, lai atgrieztos savās mājās pēc ilgstošas prombūtnes – tas var nest sev līdzi strīdus un domstarpības. Var aizdot un aizņemties naudu, sākt ārstēšanās procesu (īpaši medikamentozu), ja Merkūram harmonisko aspekti ar Marsu, Jupiteru vai Saturnu. Lavēlīgs laiks, lai meklētu ietekmīgu personu atbalstu.
Nav ieteicams iegādāties nekustamo īpašumu, nolīgt apkalpojošo personālu, atbrīvot ieslodzītos par drošības naudu. Nav ieteicams laulības slēgšanai. Ja Merkūram disharmoniski aspekti kartē, tad var būt aprunāšana, baumošana, strīdi.
Mēness stunda
Labvēlīgs laiks laulības slēgšanai, romantiskām attiecībām, bērnu sūtīšanai uz skolu. Lavbēlīgs laiks lai uzsāktu ceļojumu, bet nav ieteicams tajā atgriezties mājās no ilgstošas prombūtnes vai ceļojuma, kas noticis pa ūdeni. Var uzsākt sarunas ar ienaidniekiem un oponentiem, ari nodibināt draudzības saites, īpaši labi dibināt kontaktus ar sievietēm un publiku kopumā. Ieteicams izmantot šo laiku dažādām publiskām aktivitātēm, veikala atvēršanai, reklāmas akcijām. Pie šādām aktivitātēm vienmēr būtisks Mēness stāvoklis un aspektācija kartē.
Nav ieteicams iegādāties dzīvniekus, uzsākt celtniecību un aizdot naudu.
Astroloģe Rita Riekstiņa

piektdiena, 2015. gada 10. aprīlis

Kā pareizi ēst, vadoties pēc Mēness dienām

Vai mums ir labvēlīgs kāds ēdiens vai nē – par to ir “atbildīgas“ Mēness fāzes. Pie augoša Mēness un vienmēr pie vienādiem ēšanas ieradumiem mums arvien biežāk rodas smaguma sajūta vēderā un mēs ātrāk uzkrājam liekos kilogramus, nekā pie dilstoša Mēness. Bet pie dilstoša Mēness var ēst nedaudz vairāk, nekā parasti, tajā pašā laikā nepieņemoties svarā.


1. Mēness diena
Par šo Mēness dienu mēdz teikt: „Ko sēsi, to pļausi.” Pirmā Mēness diena vislabāk piemērota savas ēdienkartes plānošanai visam mēnesim. Uzmanīgi jāapzina savs fiziskais un emocionālais stāvoklis. Vēlams noskaidrot, kādi vitamīni pietrūkst organisma pilnvērtīgai funkcionēšanai, tad arī izlemiet, kāda uztura sistēma jums būs vispiemērotākā. Tāda pieeja dos organismam iespēju dzīvot saskaņā ar dabas ritmiem, kas ļaus jums pasargāt sevi no pēkšņiem slimību saasinājumiem.
Pirmkārt jāatturas no alkohola, kafijas, stipras tējas lietošanas, jo šajā periodā notiek dabiska organisma noregulēšanās visam mēnesim. Taču, ja uzturā izmantojiet iepriekš minētos dzērienus, tad variet rēķināties ar to, ka tie ne tikai neļaus organismam pareizi noskaņoties gaidāmajam mēnesim, bet arī var izraisīt nopietnus traucējumus jūsu ķermeņa bioloģiskajā programmā uz visu turpmāko dzīvi, jo visam, kas darīts šajā Mēness dienā, ir karmiska nozīme.
Tāpat šajā dienā nebūtu vēlams ēst gaļu un jebkuru rupju un smagu barību. To varētu izskaidrot ar to, ka pirmajā Mēness dienā organismā pastiprināti notiek sāļu un to nogulu (akmeņu) veidošanās. Šim laikam ideāli piemērots veģetārais ēdiens.
Šai dienā ieteicams atzīmēt tās Mēness dienas, kurās jūs vēlētos veikt organisma attīrošas procedūras, un izplānot mēnesi tā, lai pārietu tajās vienmērīgi un harmoniski, nevis asi un pēkšņi.
2. Mēness diena
Otrajā Mēness diennaktī, tāpat kā pirmajā, vēlams atturēties no alkohola, gaļas un rupjas barības. Mazās devās var dzert kafiju, tomēr ne stipru.
Veselībai bīstami šajā periodā ir pārēsties vai, kārtīgi ēdot, nesasmalcināt barību. Tas var izraisīt sāļu uzkrāšanos, kas var veicināt artrīta veidošanos, izsaukt sāpes kaulos.
Otrajā Mēness dienā labāk lietot vieglu barību, jo šajā dienā iespējama saindēšanās un neparedzama reakcija, pat ēdot jums zināmus produktus. Atcerieties, šobrīd – jo vienkāršāks uzturs, jo labāk!
Svarīgi neiekrist arī otrā galējībā – nekādā gadījumā nemērdējiet sevi badā! Pacentieties iet pa saprātīgo zelta vidusceļu – ēdiet maz, taču kalorijām bagātu pārtiku.
Šajā laikā ideāli uzturā lietot riekstus, sausos augļus, rozīnes, dārzeņus un svaigus augļus.
Viens no bīstamākajiem momentiem var rasties, izmantojot nedabiskus produktus vai pusfabrikātus – dažādas kūkas, hot-dogus, veikala picas utt., tas viss var izraisīt nopietnas negatīvas sekas, ieskaitot pat stipru saindēšanos.
Atcerieties: izvēloties pareizu diētu, nepieciešams ņemt vērā tieši sava organisma prasības pašreizējā periodā, nav vērts izvēlēties to vai citu ēdienu tikai tāpēc, ka tā pašreiz ir modē, vai tāpēc, ka kāds paziņa ar to guvis zināmus rezultātus. Katrs cilvēks ir neatkārtojams, un vispārējas rekomendācijas, kas paredzētas kādam „vidējam” indivīdam, vai arī jebkura personīga pieredze nedos vēlamo efektu.
Otrajā Mēness dienā organisms pats pasaka priekšā, kas viņam nepieciešams vai kas kaitē. Ieklausieties sevī, uzticieties savai intuīcijai, un, ja kāda garša vai smarža izsauc jums nepatīkamas izjūtas, labāk izslēdziet šo produktu no uztura vismaz uz mēnesi. Un otrādi – ja kaut ko ļoti gribas, tātad jūsu organismam tā trūkst, un nav svarīgi, vai tas ir kaitīgs vai nē. Protams, galvenais, nesajaukt intuīcijas balsi ar acumirklīgu iegribu. Neejiet savu vājību pavadā!
3. Mēness diena
Šajā Mēness dienā ieteicams uzturā lietot ēdienus, kas satur lielu daudzumu asu garšvielu (čili, melnos piparus, krustnagliņas, ingveru, sinepes, mārrutkus, ķiplokus, baziliku, kanēli u.tml.). Šajā Mēness dienā uzturā var iekļaut jau gaļas ēdienus. Turklāt priekšroka dodama „aktīva” dzīvnieka, piemēram, aitas gaļai, bet nekādā gadījumā liellopa („lēna” dzīvnieka) gaļai.
Ar putnu gaļu trešajā Mēness dienā ir tā – ja jūtat vajadzību pēc tās, ēdiet, ja ne – labāk atturēties.
Tā kā šis jaunais Mēness periods ir aktīvu darbību laiks, tad jebkāda attīrīšanās prakse ir stingri noliedzama, jo, to veicot, organismam jāatrodas zināmā sedatīvā stāvoklī, bet tas šajā laikā ir pārlieku (dažā ziņā pat agresīvi) aktīvs.
Attīrošu procedūru veikšana trešajā Mēness dienā var izraisīt būtiskas slimīgas parādības, pat letālu iznākumu.
4. Mēness diena
Ceturtajā Mēness dienā uztura lauvas tiesu vēlams atvēlēt dārzeņiem un salātiem. Ēdienam jābūt sātīgam, bet ne treknam.
Šobrīd galvenais – izņemt no savas ēdienkartes neviennozīmīgus produktus, tas ir, tādus, kas izraisa alerģiju vai nevēlamu reakciju. Nekādā gadījumā nedrīkst lietot nedabiskas izcelsmes produktus.
Kristiešu mistiskā skola stingri aizliedz šajā dienā ēst produktus, kurus līdz tam neesat lietojuši, lai cik tie būtu kārdinoši. Labāk pagaidiet dienu un tad pamēģiniet, jo tie, pilnīgi iespējams, var izsaukt saindēšanos.
Ceturtajā Mēness dienā ieteicamas zāļu tējas no sedatīvajiem augiem, piemēram, melisas, kumelītēm, piparmētras.
5. Mēness diena
Šī ir vienīgā diena visā mēnesī, kad jebkura barība „sadeg” bez atlikuma, pilnībā pārvēršoties audos. Jāatceras, ka piektajā Mēness dienā lietotais uzturs kļūst par daļu no mums, tāpēc, pirms iebaudīt to vai citu ēdienu, aizdomājieties – vai vēlaties, lai fabrikas picas daļa kļūtu par jūsu organisma daļu un lai jūsu šūnas sastāvētu no alus.
Te der atcerēties zināmos vārdus: „Mēs esam tas, ko mēs ēdam.” Šajā diennaktī uzmanīgi un rūpīgi atlasiet produktus uzturam. Nebūtu vēlams ēst pārāk rupju un kairinošu ēdienu. Jālieto viegli ēdieni, nevis viss pēc kārtas. Vairāk piena produktu. Ieteicams iztikt bez gaļas. Jāēd daudz augļu un dārzeņu.
Nekvalitatīva, jums nepiemērota barība var izraisīt vemšanu.
Vēlams atturēties arī no konservētiem produktiem, sālītiem un skābētiem dārzeņiem.
Piektajā Mēness dienā pārmaiņas notiek organisma vissmalkākajā līmenī, un, ja tajā iejaucas, lietojot smagu barību, organisma spēki pirmām kārtām tiks veltīti nevis transformācijai, bet gan barības pārstrādāšanai un sārņu izvadīšanai, kas, protams, var izsist no ierindas enerģētiskās un imūnsistēmas darbu un izraisīt ļoti smagas saslimšanas.
Šajā dienā nav ieteicama badošanās, jo piektajā Mēness dienā tas var negatīvi ietekmēt kaulu struktūru.
Šajā dienā jāēd līdz sātam, bet priekšroka dodama vieglai barībai un vairāk jādzer ūdens. Uzturā noder piens un biezpiens
6. Mēness diena
Šai Mēness dienā vēlams no ēdienkartes izslēgt pienu un piena produktus, jo šajā dienā aktivizējas ūdens stihija un var rasties pārāk daudz gļotu.
Ieteicams atturēties arī no alus lietošanas, jo šajā dienā nieres ir diezgan novājinātas, bet alus dzeršana var izraisīt negatīvu reakciju, kas parasti ir iemesls nopietnai nieru saslimšanai.
Tomēr nedrīkstētu pārspīlēt ar šķidrumu vai samazināt ūdens lietošanu, jo tas šobrīd organismā ir pietiekams. Lieks ūdens daudzums sestajā Mēness dienā var izraisīt stipru tūsku. Pārtikā lietojamai barībai jābūt maksimāli vieglai.
No organisma attīrošām procedūrām vēlams atteikties.
7. Mēness diena
Septītajā Mēness dienā organismam ļoti noderīgi ir augļi, kas nav zemē audzēti, vairāk ieteicami - āboli, dateles, saldie ķirši, aprikozes, vīnogas u.c.
Šajā dienā ļoti svarīgi atteikties no gaļas un olām. Tās var veicināt organisma „pārslodzi”, jo caur to jau tāpat plūst ļoti spēcīga Mēness enerģijas straume.
Septītajā Mēness dienā der dažādas zāļu tējas. Ja to nav, var lietot zaļo tēju, no melnās labāk atteikties.
Pārējā ziņā pārtikas ēdienkarte var būt visdažādākā, galvenais – mazāk rupjas barības, vairāk augļu un aromātisko zāļu.
8. Mēness diena
Astotajā Mēness dienā vislabāk pabadoties un iedot savam organismam atslodzi. Ja tas nešķiet patīkams, tad līdz nākamajai Mēness dienai labāk lietojiet veģetāru uzturu un, protams, atturieties no alkohola un smēķēšanas.
Dažas astroloģijas skolas astotajā Mēness diennaktī iesaka ēdienkartē iekļaut un gatavot ēdienus ar sarežģītu sastāvu, tādus kā borščs, salāti, ragū u.c. Dienas laikā ieteicams mazliet pabadoties, var izdarīt zarnu trakta tīrīšanas procedūras. Laba diena zāļu gatavošanai, sevišķi tādu, kas palīdz pie kuņģa kaitēm.
9. Mēness diena
Devītajā Mēness dienā nebūtu vēlams nomēģināt kādus jaunus un jums nezināmus produktus, lai arī kā tas jūs kārdinātu tos pagaršot, jo organisms pārāk asi reaģēs uz katru jauninājumu. Šai Mēness dienā vēlams atteikties no gaļas un sēņu ēdienu lietošanas, jo šoreiz tas ir neviennozīmīgs produkts, un pat pilnībā ēdamas sēnes var izraisīt saindēšanos.
Devītās Mēness dienas barībai jābūt pēc iespējas vienkāršākai. Pat labi zināmi produkti dažreiz var izraisīt nevēlamu organisma reakciju. Izslēdziet no ēdienkartes jebkurus sarežģītus ēdienus, kā arī mākslīgas izcelsmes produktus – dažādus dzērienus („Coca-cola”, „Fanta” u.c.), kūkas u.c. Labāk izvēlieties biezputras no veseliem graudiem. Nekādā gadījumā nevajadzētu pārēsties, jo tas ir bīstami. Jāuzmanās arī no alkoholisko dzērienu lietošanas.
10. Mēness diena
Šajā dienā galvenais nav, ko ēdat, bet gan – ar ko esiet kopā. Ēdienkartē var iekļaut praktiski visus produktus. Tomēr pacentieties vismaz pusdienas paēst pie viena galda kopā ar ģimeni.
Protams, jāievēro norma – nepārēsties un nelietot lieku daudzumu alkohola.
Ļoti noderīgas šobrīd ir zāļu tējas, kā arī sakņu zupas un viegls dārzāju ragū. Organismu labi ietekmē ūdens procedūras, pirts un badošanās. Vairāk ieteicams dzert «sudraba» ūdeni vai minerālūdeni.
11. Mēness diena
Dažādas astroloģijas skolas par šīs Mēness dienas ēšanas īpatnībām izsaka atšķirīgus viedokļus. Vieni uzskata, ka barībai jābūt ar augstu kaloriju saturu, jo organisms, aktīvi darbojoties, patērē daudz spēka. Otri paliek pie tā, ka uzturā jābūt daudz ēdieniem no veseliem graudiem, bet ideālā variantā var arī pabadoties, jo vienpadsmitajā Mēness dienā notiek aktīva attīrīšanās un cauri cilvēkam plūst spēcīga enerģētiska straume.
Tomēr taisnība ir tiem, kuri izvēlas zelta vidusceļu. Jāieklausās savā organismā un jāseko tā vēlmēm. Ja jūtat, ka nepietiek spēka aktīvām darbībām –vairāk ēdiet kalorijām bagātu barību, ja jums ir smaguma sajūta – nedaudz pabadojieties, dzeriet vairāk augļu un dārzāju sulas vai ēdiet augļus. Nedrīkst lietot alkoholu.
12. Mēness diena
Divpadsmitajā Mēness dienā ieteicams lietot daudz šķidruma (dzert augļu sulas, izņemot ābolu). Vēlams arī dzert atkrēpojošus zāļu novārījumus! Šajā Mēness dienā jāatsakās no rupjas un smagas barības, olām un zivīm, pilnīgi nevēlama ir gaļa, alkohols un nikotīns, jo tie nodara jūsu organismam nelabojamu kaitējumu. Piemēram, var minēt šādu faktu: 100 g degvīna iznīcina trīsdesmit dienu meditācijas rezultātus. Tas ir, visa informācija, ko šūnas uzņēmušas garīgo vingrinājumu laikā, tiks pilnībā izdzēsta un jums būs jāsāk viss no jauna. Par labu nāks rieksti, sēkliņas, augu eļļas.
Divpadsmitā Mēness dienā badoties nav ieteicams.
13. Mēness diena
Šajā Mēness dienā var uzņemt daudz barības, jo ķermenī notiek atjaunošanās process. Tāpēc ļoti labi veltīt uzmanību sev: apmeklēt saunu, izmantot visus iespējamos kosmētiskos līdzekļus, lietot pēc iespējas vairāk veselīgu pārtiku – tie tiks lieliski uzņemti organismā. Enerģija, asinis, derīgas vielas – viss lieliski cirkulē organismā.
Ieteicama vieta šai dienā ir jūras produktiem. Šis ir izaicinājuma un atklājuma laiks arī kulinārijā! Pagaršot var visu, bet pa drusciņai. Kategoriski aizliegta organisma tīrīšana.
14. Mēness diena
Nav ieteicams lietot alkoholu. Šajā dienā vēlams dzert pēc iespējas mazāk šķidruma, jo laba ir “sausā” badošanās, tā kā jebkurš šķidrums šajā dienā kļūst netīrs. Organisms ir kā notekcaurule, caur kuru nepieciešams izvadīt sārņus. Uzturā ieteicams lietot grauzdētas mandeles un produktus, kas satur sāli, izvairīties no saldumiem. Pārējā uzturā lietojamā barība šajā dienā var būt jebkāda. Galvenais, lai tā jums garšotu un būtu svaiga. Atcerieties – vakardienas borščs vai otrreiz sildīta biezputra kļūst par indi. Badoties nevajadzētu.
15. Mēness diena
Piecpadsmitajā Mēness dienā īpaša uzmanība jāvelta produktiem, kurus lietojat uzturā, jo to enerģētiskajām īpašībām vēl pievienojas Mēness enerģija. Šā iemesla dēļ kategoriski aizliegts lietot nesvaigus produktus, jo to kaitīgās īpašības Mēness vairākas reizes pastiprina.
Ēdienkartē jāiekļauj ēdiens, kas pagatavots no svaigiem dārzeņiem, augļiem un dažādām biezputrām.
No stipras melnās tējas, kafijas, spirtotajiem dzērieniem labāk atteikties. Diena nav labvēlīga diabētiķiem. Priekšroka dodama jan pārtikai: miežiem, pupiņām, griķiem. Uzturā neiesaka lietot olas, kāpostus un sīpolus. Ja cilvēks tieši šajā dienā neievēro gavēni, jāēd asi un karsti ēdieni, kas tomēr nedrīkst pārslogot aizkuņģa dziedzeri. Ļoti noderīgas ir zāļu tējas.
Gaļu šajā Mēness dienā ēst var, tikai labas kvalitātes un nelielos daudzumos.
Dažas astroloģijas skolas rekomendē piecpadsmitajā Mēness dienā apēst nedaudz irbenāja.
16. Mēness diena
Sešpadsmitajā Mēness dienā nav ieteicams badoties, jo iepriekšējās dienās organisms zaudējis pārāk daudz spēka, ko nepieciešams atjaunot visos iespējamos veidos. Ēdienam jābūt sātīgam, bet pārēsties gan nevajadzētu. Pārēdoties organisms nesaņems vairāk kaloriju; tieši pretēji – tērēs vairāk spēka uzņemtās barības sagremošanai. Tas ir, jūs iegūsiet pilnīgi pretēju efektu.
No zivīm un gaļas šajā Mēness dienā labāk atteikties, lai dotu organismam iespēju atjaunot spēkus un ļautu tam pašam attīrīties. Jebkura rupja barība tikai traucēs pašattīrīšanās procesu, līdz ar to radot jaunas problēmas.
Vēl jo vairāk tāpēc, ka šajā laikā organisms gaļu vienkārši neizmanto pareizi, jo visi tā spēki virzīti uz atbrīvošanos no sārņiem. Asimilējas tikai tā barība, kas ir piesātināta ar pozitīvām vibrācijām. Taču gaļā, kā zināms, pozitīvas enerģijas nav.
Sešpadsmitā Mēness diena ir asins atjaunošanās laiks, tāpēc ļoti derīgi ēst ēdienus, kuros ir vairāk dzelzs, kas stimulē asins radīšanu. Jāpievēršas veģetāram uzturam, nedrīkst ēst sēnes un pākšaugus.
Šajā dienā kategoriski aizliegti spirtotie dzērieni un sintētiskas izcelsmes produkti, saldumi.
17. Mēness diena
Septiņpadsmitā Mēness diena – labākais laiks svētku galdam. Šodien vērts ēst visneparastākos ēdienus, tos, kurus negatavojat katru dienu.
Šajā Mēness dienā var ēst visu – gaļu, zivis, eksotiskus produktus – visu! Tā ir vienīgā diena visā mēnesī, kad vīna lietošana iet tikai labumā. Priekšroka tomēr dodama sarkanvīnam, var pagatavot arī karstvīnu. Tomēr no visiem iespējamiem surogātiem gan labāk atteikties. Pacentieties iekļaut ēdienkartē austeres un pēc iespējas vairāk augļu, it īpaši vīnogas.
Ar visu ēdienkartes bagātību atcerieties, ka šī ir nevis pārēšanās, bet gardēžu diena, kad jāizbauda katra ēdiena garšas smalkums. Tāpēc novērtējiet nevis barības daudzumu, bet gan tā garšas īpašības.
18. Mēness diena
Astoņpadsmitās Mēness dienas ēdienkartei jāsatur pēc iespējas vairāk riekstu – ciedru, arahisa, grieķu, mandeles, u.tml. Gaļas ēdienus lietot var, bet nelielos daudzumos. Vislabākā diena atslodzei no jebkuras pārtikas, ko iesāk vienu vai divas dienas iepriekš ar vieglu ēdienu.
Uzmanīgi ieklausieties savā organismā, tā vēlmēs, var gadīties, ka tieši šodien jums sakārosies kāda īpaša produkta. Ja tāda vēlēšanās radīsies, noteikti to apmieriniet. Ieteicams atturēties no alkohola un smēķēšanas. Vēlams attīrīt gremošanas orgānus. Var apmeklēt pirti, pielietot masāžas procedūras.
19. Mēness diena
Deviņpadsmitā Mēness diena visumā ir bīstama veselībai, pastāv ļoti augsta iespējamība saindēties ar pārtiku, pat ar tiem produktiem, kas nekad nav jums izraisījuši negatīvu reakciju. Tāpēc – jo vienkāršāka būs ēdienkarte, jo labāk. Pārtikā priekšroku dodiet augļiem un ogām.
20. Mēness diena
Divdesmitajā Mēness dienā var lietot visu, izņemot putnu gaļu. Šajā dienā labi kopā ar mīļoto cilvēku vai draugiem apmeklēt eksotisko ēdienu restorānu, nogaršot kaut ko neparastu, ko līdz šim nekad neesat ēdis. Vislabākā diena pirts apmeklēšanai.
21. Mēness diena
Divdesmit pirmajā Mēness dienā pārtikā ieteicami produkti sarkanā krāsā – granātāboli, dzērvenes, bietes, burkāni utt., kā arī svaigi spiestas sulas. Kopumā var ēst visu, bet uzmanieties, lai nepārslogotu aknas, nepārspīlējiet ar saldajiem ēdieniem, kā arī pacentieties lietot mazāk spirtoto dzērienu. Ieteicams dzert asins attīrošas zāļu tējas.
22. Mēness diena
Divdesmit otrā Mēness diena ir vienīgā visā Mēness ciklā, kad saldumu lietošana ir vēlama un visādā ziņā apsveicama, jo Ganeša – divdesmit otrās Mēness dienas dievība – ir liels saldummīlis.
Līdztekus saldumiem ēdienkartē vēlams iekļaut arī vairāk sakņu salātus, sautētus dārzeņus un sacepumus. Uzturā labi lietot pienu un veselu graudu ēdienus.
No pārēšanās šajā laikā var nebaidīties. Protams, neierobežotu barības uzņemšanu nevajag izmantot ļaunprātīgi. Taču principā var ēst, cik gribas. Tomēr, ja jūtat, ka jūsu sāta robeža iestājusies, nevajag to pārkāpt, šāda vardarbība labi nebeigsies.
23. Mēness diena
Divdesmit trešajā Mēness dienā iet labumā visi skābpiena produkti, bet no gaļas labāk atturēties, jo tā paaugstina agresivitāti. Arī no kafijas un alkohola labāk atturēties. Šajā dienā lietojot spirtotu dzērienu, cilvēks ne tik daudz noreibst, cik kļūst par „zvēru”, turklāt pat no mazas devas. Šajā dienā jāuzmanās, jo var parādīties arī patoloģiska rijība. Pacentieties neuzķerties uz šīs makšķeres. Pārēšanās izsauks tikai smagas gremošanas sistēmas saslimšanas. Nedrīkst ļauties mazkustīgam dzīvesveidam.
24. Mēness diena
Divdesmit ceturtās Mēness dienas uzturam jābūt daudzveidīgam un barojošam. Badoties kategoriski aizliegts. Nav ieteicams lietot daudz šķidruma. Ieteicamas vīnogas, piens un skābpiena produkti. Šajā Mēness dienā var iedzert nedaudz sausā vīna.
25. Mēness diena
Divdesmit piektajā Mēness dienā ieteicama ārstnieciska badošanās, masāžas un attīrīt organismu no sārņiem. Vēlams pēc iespējas vairāk dzersiet ūdeni, bt nevis sulas, jo ūdens palīdzēs jums labāk atbrīvoties no sārņiem dabiskā ceļā un bez nepatīkamām sekām.
Var izmantot jebkuras attīrīšanās metodes un vajadzētu attīrīties kā no garīgām, tā fiziskām šlakām. Nedrīkst lietot spirtotos dzērienus. Ēdienkartē nelielos daudzumos vajadzētu iekļaut pienu. Nevajadzētu uzturā uzņemt nekādu rupju barību, kā arī melones un sēnes.
26. Mēness diena
Divdesmit sestajā Mēness dienā pārtikas grozā nevajadzētu iekļaut gaļu, olas, jūras produktus un sēnes. Jo vienkāršāks šodien ēdiens, jo labāk. Tie, kuri piekopj badošanās periodu, var pabadoties vai veikt organisma attīrīšanos. Uzturā lietot zivis un lapu dārzeņus. Jāatsakās no apaļas formas augļiem un dārzeņiem, kas satur daudz šķidruma. Svētība dzērvenēm.
27. Mēness diena
Divdesmit septītajā Mēness dienā gaļu var ēst tikai tad, ja tā pagatavota kā rituāls ēdiens un svētīta ar lūgšanu. Pēc iespējas vairāk šajā dienā dzert tīru avota ūdeni un nav jāatsakās arī no laba sarkanvīna. No pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem labāk atturēties. Uztura lielākajai daļai jābūt barībai ar lielu daudzumu garšvielu un piedevu. Ļoti noderīgas pārtikas piedevas kā kurkuma, kardamons, krustnagliņas un pipari. Pusdienās vēlams uzņemt vieglu dārzeņu zupu. Tāpat šajā Mēness dienā lietderīgi veikt organisma attīrīšanos, apmeklēt peldbaseinu vai nopērties pirtī, pielietot masāžas procedūras.
28. Mēness diena
Divdesmit astotās Mēness dienas uzturā praktiski var iekļaut visu, taču saprāta robežās. Nevajag pārēsties un ievērot mērenību it visā. Var badoties vai gavēt. Pēc iespējas vairāk ieteicami dārzeņi un augļi, rieksti un zaļumi (selerijas, pastinaks, baziliks, pētersīļi, dilles, lapu salāti u.c.). Ieteicamas augļu sulas.
Katru ēdienreizi vēlams svētīt ar pateicības lūgsnu.
29. Mēness diena
Divdesmit devītajā Mēness dienā cilvēkam ir novājinātas organisma aizsardzības spējas, tāpēc vēlams atteikties no gaļas uzņemšanas uzturā. Vēlams atturieties no jebkuriem šaubīgiem produktiem, nemēģiniet jaunus eksotiskus ēdienus. Diena draud ar saindēšanos. Neaizraujieties ar cigaretēm un spirtotiem dzērieniem.. Labāk lietot veģetāro ēdienu. Palīdzēs badošanās un visa organisma attīrīšana. Uzturā jālieto maize, miežu putraimi un citi graudaugi, daudz piena produktu.
30. Mēness diena
Trīsdesmitajā Mēness dienā uzturā lietojami viegli ēdieni un šķidrums jādzer ar mēru. Viss, kas organismam rada smagumu nav vēlams. Ēdienkartei ieteicams vairāk dārzeņu un saldskābu augļu, ieteicams uzturā uzņemt nedaudz saldumu.
Šai dienā un arī visās pārējās turpmāk, it visā lai valda mēra sajūta un harmonija.
http://epadomi.lv/dienas_padoms/17102013-ka_pareizi_est_vadoties_pec_meness_dienam